Afvoeren maaisel open plek Planterij

Zaterdag 16 juni was het weer zo ver. Het maaisel van de open plek in de Planterij werd afgevoerd. De enthousiaste leden van de werkgroep rond de Maarkebeekvallei voerden samen met de eigenaar het maaisel af. Dankzij de gedreven inzet van de werkgroep en het uitstekend voorbereidend werk (maaien en ruggen) van LAVA (de plaatselijke terreinploeg van Natuurpunt) was de klus in een recordtempo geklaard.

IMG_5663

Foto: Johan Cosijn

We mochten voor de eerste keer nieuwkomer Jan ontvangen die onze werkgroep komt versterken. Hij voelde zich meteen thuis en zijn inzet werd alom geprezen. Daar de langdurige periode van droogte en warmte was het maaisel zeer snel afgevoerd.

Na het beëindigen van de werkzaamheden werd even stil gestaan bij het beheer. Geleidelijk aan is de open plek aan het evolueren naar een arm en bloemrijk grasland. Kleine vuurvlinder en talrijke blauwtjes komen de bloeiende planten in het grasland regelmatig bezoeken. Wie weet wat de toekomst nog zal bieden!?

IMG_5643.JPG

Foto: Johan Cosijn

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort!

Johan

Advertenties

PADDENOVERZETACTIE KOKERELLESTRAAT

Beste vrienden van de Maarkebeekvallei,

de nachtvorst is voorbij en stilaan stijgt de temperatuur overdag tot boven de tien graden. Regelmatig valt er een fikse regenbui uit de lucht. Dit is het sein voor de amfibieën om te ontwaken uit hun winterslaap en massaal hun voortplantingsplaatsen op te zoeken. En dat is in de Kokerellestraat in Maarke niet anders.

Voor het zesde jaar op rij gaan de buren samen met de leden van de werkgroep rond de Maarkebeekvallei op stap om zo veel mogelijk amfibieën (padden, kikkers en salamanders) van straat te plukken en ze aan de overkant van de straat naar de poel te brengen. Hier zullen ze hun eieren afzetten en zorgen voor het nageslacht en het voortbestaan van de soort.

IMG_4129.JPG

Dit koppeltje padden heeft de oversteek alvast overleefd

Foto: Johan Cosijn

De voorbije drie avonden werden ruim 200 amfibieën gered van de dood door het aanstormende verkeer. Jammer genoeg vielen er ook een aantal verkeersslachtoffers te betreuren. Met de hulp van de buren zullen we er dit voorjaar opnieuw voor zorgen om het merendeel van de amfibieën veilig naar hun voortplantingsplaats te begeleiden.

Alvast bedankt aan alle helpers om deze prachtdieren te redden van een gewisse dood. Binnenkort kunnen jullie hier lezen hoeveel schattige padden, kikkers en salamanders jullie dit jaar hebben gered. 

Met vriendelijke groeten en tot gauw,

Johan     

 

 

NIEUWJAARWANDELING IN ELLEZELLES

Voor onze nieuwjaarwandeling trokken we dit jaar de taalgrens over naar Ellezelles. Afspraak op zaterdag 27 januari op de parking in Rue des Grand Prés. Om 14u15 vertrokken we voor een niet alledaagse wandeling van zo’n 9 km in het heuvelend landschap van ‘Le Pays des Collines’. Geografisch gezien is dit het landschap van de Vlaamse Ardennen dat doorloopt over de taalgrens. Misschien minder gekend, maar daarom niet minder mooi.

JCO_8581.JPG

Het heuvelend landschap van Le Pays des Colines

Foto: Johan Cosijn

Dankzij de goede voorbereiding van Ludo verliep de wandeling vlot, ondanks een paar modderige stroken. Laarzen was inderdaad een goede keuze, maar de wandelschoenen overleefden het ook.

JCO_8588.JPG

Steile, modderige bospaadjes zijn een vaste waarde tijdens de wandeling

Foto: Johan Cosijn

Halverwege het parcours was er een tussenstop voorzien waar we met genoegen konden proeven van de zelfgemaakte aperitief van Bart. En of het ons gesmaakt heeft!

JCO_8634.JPG

Het zelfgemaakte aperitief deed deugd en gaf ons de nodige kracht om het tweede deel van de wandeling aan te vatten

Foto: Johan Cosijn  

Tijdens de receptie achteraf op de parking genoten we van de lekkere hapjes en drankjes die Michel en Claire hadden meegebracht. Andy kon ons net op tijd vervoegen na zijn cursusdag. Het deed ons allen deugd om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Maar we kijken alvast uit naar een verwarmde locatie voor de receptie na de nieuwjaarwandeling van volgend jaar, want bitter koud was het er wel.

JCO_8650.JPG

Na de deugddoende wandeling genieten we van de lekkere hapjes en drankjes

Foto: Johan Cosijn

Sommigen stelden voor om tijdens het zomerseizoen opnieuw een wandeling te organiseren. We bekijken de mogelijkheden. Wordt vervolgd dus.

We genoten opnieuw van een geslaagde activiteit. Hartelijk dank aan Ludo voor het uitstippelen van de wandeling in Ellezelles, Bart voor het deugddoende aperitief en Claire en Michel voor de lekkere hapjes en drankjes. En alle anderen natuurlijk voor hun warme aanwezigheid.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort,

Johan                

BEHEERWANDELING EECKHOUTBOS EN KLEIN EECKHOUT

Tijdens de ‘eerste zondag van de maand wandeling’ (EZVDMW) van 3 december 2017 bezochten we met de werkgroep het Eeckhoutbos en Klein Eeckhout.

De knoteiken langs de rand van het Eeckhoutbos en de akker zijn mooi uitgeschoten. De bosrand met zeven verschillende inheemse struiksoorten evolueert mooi. Vrijstellen zal wellicht niet meer nodig zijn. We dienen wel de nodige aandacht te besteden aan de oprukkende bramen en de braamstruwelen. Hier zal nog wat werk aan zijn. De knotwilgen langs de rand van het hoger gelegen weiland zijn ook mooi uitgelopen en evolueren goed. We zien het nieuwe bos (natuurlijke verjonging) steeds meer oprukken tussen en door de bramenstruwelen heen. Verder opvolgen is aangewezen.

Tijdens het terreinbezoek aan Klein Eeckhout zagen we dat de poel opnieuw behoorlijk wat water bevat. Dat is een hele opluchting na het droogvallen tijdens de zomer. De waterstand doet het beste verhopen voor de amfibieën die hier tijdens de paddenoverzetactie een tijdelijk onderkomen zullen vinden en waar ze hun eieren kunnen afzetten. De poel zal dienst doen als voortplantingsplaats. De zwarte elzen langs de oever van de Maarkebeek zijn goed gegroeid. De wortels houden de oever stevig bij elkaar. De knotelzen langs de rand met de paardenweide zijn mooi uitgeschoten. Hier en daar mogen de zijtakken op de stam gesnoeid worden. De bosomvorming van populierenbos op een vervallen rabattensysteem naar elzenbroekbos lijkt na zes jaar voltooid. Het resultaat is verbluffend: hoofdzakelijk zwarte els, plaatselijk ook wat wilg en hier en daar een open plek. We zijn benieuwd naar de plantengroei in het voorjaar. Iets om naar uit te kijken!

Op een reeds sterk aangetaste boomstam bemerken we een heel fraai bekermos. Het blijkt kopjesbekermos (Cladonia fimbriata) te zijn. Kenmerken zijn de slanke steel zonder schubjes en vrij bleke bekervormige kop. Ook is de steel duidelijk langer dan de breedte van de beker. We genieten van dit kleine wonder. Zo sloten we het werkjaar af in schoonheid. De uitdrukking ‘Dood hout brengt leven in het bos’ lijkt hier wel van toepassing!

DSC00560.JPG

DSC00568.JPG

Kopjesbekermos (Cladonia fimbriata)

Foto’s: Ludo Bauwens

Hartelijke groeten en tot binnenkort,

Johan 

KERKUIL IN DE LIFT IN MAARKEDAL

Vorig jaar beleefde de kerkuil een waar topjaar in Maarkedal.

In de nestkast in de kerktoren van Nukerke werd op 2 juni een verlaten nest van kauwen aangetroffen. Deze winter werd de nestkast leeggemaakt, uitgekuist en in gereedheid gebracht voor het volgend broedseizoen.

De nestkast in de kerktoren van Maarke is weggehaald wegens verbouwingswerken aan het Marca. Na het beëindigen van de werkzaamheden zal de nestkast teruggeplaatst worden. Van de werklieden vernamen we dat ze enkele kerkuilen gezien hebben. Dit doet het beste verhopen.

In de kerktoren van Etikhove werden op 5 juni drie jonge kerkuilen gezien in de nestkast. Mogelijks waren het er vier, want op 13 juni werden vier jongen van een ring voorzien door een erkend vogelringer.

In Schorisse zagen we op 5 juni vier grote jongen. Bij het benaderen van de nestkast hoorden we ze ‘blazen’. De ouderuil vliegt weg. Er bevindt zich nog één ei in de kast. Op 13 juni worden drie gezonde jongen van een ring voorzien. Eén jong heeft het niet gehaald.

JCO_4910.JPG

De geringde kerkuiljongen poseren gewillig – Foto Johan Cosijn 

Maandagavond 7 augustus werden twee jonge kerkuilen geringd in de kerktoren van de geklasseerde Sint-Petruskerk van Kerkem.

Behalve in nestkasten op kerktorens is er sinds vele jaren een succesvol vrij broedsel van kerkuil bekend in een schuur van en boerderij in Schorisse. Hoeveel jongen er precies zijn is moeilijk te bepalen en ringen is onbegonnen werk. Tijdens de controle op 6 juni zagen we de ouderuil wegvliegen.

Tijdens het bezoek van de kerktorens en tijdens het uitkuisen van de nestkasten worden zoveel mogelijk braakballen meegenomen voor onderzoek. De uilen eten de muizen met huid en haar op en spugen de onverteerbare delen gewoon weer uit. Dit zijn de uilenballen of braakbalen. Een braakbal bestaat uit haren, veren, botten en soms een vogelring. Van de botten is de schedel het meest interessant omdat daarmee de soort kan bepaald worden. Het resultaat van dit pluiswerk geeft een goed zicht op welke muizensoorten er voorkomen in de buurt van de nestaksten.

In Maarkedal wordt de monitoring van de nestkasten voor kerkuil uitgevoerd door de uilenwerkgroep binnen de Werkgroep Maarkebeekvallei. Ook de 45 nestkasten voor steenuil worden jaarlijks gemonitord door de leden van de uilenwerkgroep: Ludo Bauwens, Andy Vanbraband, Mario De Langhe en Johan Cosijn.

JCO_4889.JPG

De mooie tekening op de pennen van de vleugel is reeds goed te zien

Foto: Johan Cosijn 

                     

BEHEERWERKEN IN DE SCHAMPERIJ

Zaterdag 8 juli werden er beheerwerken uitgevoerd in de Schamperij te Horebeke. De woensdag ervoor was er een pad gemaaid en de zon was uitbundig van de partij: ideale omstandigheden om het hout uit te voeren dat vorige winter werd gezaagd.

JCO_5057.jpg

Het hout werd deskundig gestapeld door de enthousiaste leden van de werkgroep rond de Maarkebeekvallei.

Van links naar rechts: Michel, Ludo, Andy en Angelo

Foto: Johan Cosijn

JCO_5069.jpg

Ludo vervoert de volgeladen aanhangwagens naar de losweg

Foto: Johan Cosijn

JCO_5083.jpg

De volgeladen aanhangwagens wachten op transport

Foto: Johan Cosijn

De voorziene werken duurden toch nog langer dan gedacht maar dankzij de goede samenwerking, de doordachte taakverdeling, de gedrevenheid van iedereen en de goede sfeer in de groep werd alle hout uit de Schamperij weggevoerd. Moe maar voldaan keerden we tegen 19 uur huiswaarts. We genoten weerom van een geslaagde beheernamiddag in de Maarkebeekvallei.

Zomerse groeten en tot binnenkort,

Johan 

DE KWIKKERS DOEN HET WEER!

Tijdens het weekend van 24 en 25 juni nam het team ‘De Kwikkers’ deel aan de tweede editie van Expeditie Natuurpunt. Ludo Bauwens, Andy Vanbraband, Angelo Manhaeghe en Mario De Langhe fietsten 260 km voor het goede doel. De fietstocht ging zaterdagmorgen van start in de Blankaart in Diksmuide en eindigde zondagnamiddag in de Baarbeekvallei in Mechelen. Zaterdagnacht kampeerden we in de boomgaard aan de Boembekemolen in Brakel. De Kwikkers vertrokken samen met hun begeleiders Georges De Rycke en Johan Cosijn vrijdag in de vooravond naar Diksmuide. Er werd voor de deelnemers een boottocht op de Blankaartvijver georganiseerd en die wouden ze niet missen.

DSC_1727.JPG

De Kwikkers en hun coaches zijn klaar voor hun tweede deelname aan Expeditie Natuurpunt

Foto: Betty Collet

DSC_1734.JPG

De tent staat klaar voor de eerste overnachting aan de Blankaart

Foto: Johan Cosijn

DSC_1762.JPG

Avondlijke tocht met de fluisterboot op de Blankaart

Foto: Johan Cosijn

DSC_1767.JPG

DSC_1769.JPG

Het is een frisse en winderige avond – Foto’s: Johan Cosijn

Bruine kiek_Johan.jpg

Maar de waarneming van een mannetje bruine kiekendief die de boot minutenlang volgt warmt iedereen op

Foto: Johan Cosijn

DSC_1834.JPG

Zaterdagmorgen: na het ontbijt maken de Kwikkers zich klaar voor de start van de fietstocht

Foto: Johan Cosijn

Na twee tussenstops in het West-Vlaamse heuvelland en in de Avelgemse meersen bereiken de dappere fietsers de camping in de boomgaard aan de Boembekemolen. De begeleiders wachten hen op aan de tent. Na een opfrisbeurt genieten we van een heerlijke maaltijd. We sluiten de avond af met muziek in de tent.

DSC_1887.JPG

Ontbijt aan de Boembekemolen – Foto: Johan Cosijn

Na een deugddoend en versterkend ontbijt maken de Kwikkers zich klaar voor de tweede dag van de fietstocht. Van Brakel over Aalst naar Mechelen. Jammer genoeg moet Mario noodgedwongen de fiets aan de kant laten. Een knieontsteking verhindert hem verder te rijden. Bart Vanden Hautte lost Johan af als begeleider, die wegens familiale verplichtingen moet afhaken.

De tweede dag van de expeditie verliep zonder noemenswaardige hindernissen. Rond 16u45 bereiken de helden van de Maarkebeekvallei de finish in Muizen (Mechelen) waar ze opgewacht worden door hun partners en de leden van de werkgroep rond de Maarkebeekvallei. Fantastisch gedaan mannen! Een topprestatie!

19417387_869172673236600_5702661021582507935_o.jpg

De Kwikkers bereiken na twee dagen de finish in Muizen.

Proficiat mannen! – Foto: Natuurpunt

20170625_193746.jpg

En om de thuisblijver jaloers te maken: een foto met Natalie die het expeditieweekend in goede banen leidde. Foto: Betty Collet

Van links naar rechts: Andy, Angelo, Georges, Natalie, Ludo, Mario en Bart.

Met deze extra-sportieve inspanning zamelden de Kwikkers maar liefst 3767 euro in ten voordele van de projecten in de Maarkebeekvallei. Dit mooie bedrag zal integraal gebruikt worden voor het beheer, de bescherming en de uitbreiding van de natuurgebieden in de Maarkebeekvallei. Bedankt iedereen om ons project de voorbije maanden financieel te steunen. Bedankt iedereen die bijgedragen heeft tot het succes van deze tweede editie. Bedankt beste Kwikkers en begeleiders voor jullie inzet en volharding! Jullie waren weer fantastisch!!!

Hartelijke groeten en tot binnenkort,

Johan