Slecht broedseizoen voor de uilen

Elk jaar worden, verspreid over Vlaanderen, de nestkasten van verschillende uilensoorten gecontroleerd en de broedsels opgevolgd. Daaruit blijkt dat het dit jaar een slecht broedseizoen was voor de uilen. En in de Maarkebeekvallei is dat niet anders.

In alle gecontroleerde nestkasten zijn veel minder jongen aanwezig dan de voorgaande jaren. Oorzaak is de muizenstand. Vorige herfst hingen er weinig vruchten zoals eikels en beukennootjes aan de bomen. Bosmuizen kunnen dan geen wintervoorraad aanleggen met als gevolg sterfte tijdens de winter, door de honger. Ook de hevige neerslag vorige zomer, deed heel wat veldmuizenholletjes onder water lopen, met alle gevolgen van dien. Pieken en dalen in de muizenpopulatie is een natuurlijk proces. Sommige jaren profiteren muizen van de gunstige omstandigheden, maar dit jaar is het net het omgekeerde. Laat ons hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn en er volgend jaar weer een piek is.

Jonge kerkuilen – Foto: Ludo Bauwens

We kunnen gelukkig eindigen met een positieve noot. De nesten zijn wel kleiner dit jaar, maar het aantal geslaagde broedsels van steenuil is dit jaar gestegen in de Maarkebeekvallei. En dit is ongetwijfeld het resultaat van het oordeelkundig verplaatsen van nestkasten naar meer geschikte locaties. Bedankt daarvoor Ludo, Andy, Mario en Rik!

Moeder steenuil en kroost – Foto: Ludo Bauwens

Binnenkort kunnen we jullie de definitieve resultaten meedelen.

Geniet van een zomer vol mooie natuurbeleving en tot snel!

Johan, namens de werkgroep van de Maarkebeekvallei

Het voorjaar staat in bloei!

Het is mei. De natuur is volop aan het bloeien en het groeien. De lente nodigt uit om uit ons kot te komen.

Zondag 24 april was het dan eindelijk zo ver. Na twee jaar kon er eindelijk weer gewandeld worden in groep en zonder mondmasker. Tijdens de gezinswandeling in de Maarkebeekvallei konden de deelnemers genieten van de voorjaarsbloeiers in het Eeckhoutbos. Dit jaarlijks spektakel is één van de hoogtepunten van natuurbeleving in de Vlaamse Ardennenbossen.

Een tapijt van wilde hyacinten tooit het Eeckhoutbos – Foto Ludo Bauwens

De bloem van gele dovenetel lijkt wel op een orchidee, zeker als je die met een loep kan bekijken. De gids laat de deelnemers even meegenieten van de prachtige tekening op de onderlip van de bloem.

Foto: Ludo Bauwens

Tegen vijf uur waren de deelnemers terug aan de kerk en sloot Michel de wandeling af met een passend slotwoord. De deelnemers bedankten hem voor de prachtige wandeling. De liefhebbers konden nagenieten en napraten bij een drankje in De Lustigen Boer. De afwezigen hadden weer maar eens ongelijk.

Gids Michel tijdens zijn slotwoord – Foto: Ludo Bauwens

Ik wens jullie een prachtige lente en een mooi zomer met veel mooie momenten van natuurbeleving. Geniet er van!

Bedankt Michel en Ludo om de wandeling over te nemen!

Tot binnenkort!

Johan, namens de werkgroep rond de Maarkebeekvallei

Opgeruimd staat netjes

De recente stormen ‘Dudley’ en ‘Eunice’ hebben lelijk huis gehouden in Vlaanderen. Ook in de Maarkebeekvallei vielen heel wat bomen. Die zorgden voor veel extra werk. Opruimen en wegvoeren van stormhout was de voorbije weken volop aan de orde.

Stormhout zorgt voor extra werk

Een vers geslepen ketting maakt een wereld van verschil

Aan hout kan je je meerdere keren warmen

Gisteren (9/04/2022) werden de handen opnieuw uit de mouwen gestoken. Zoals steeds zorgden vele handen voor licht werk. Dat werd nog maar eens bewezen tijdens het verzagen en het opruimen van het stormhout in de weilanden rond het bosje langs Ten Berge (Leupegem) !

Samen sterk!

Op tijd en stond een rustpauze inlassen om energie en brandstof bij te tanken, zowel voor de kettingzaag als voor de medewerkers. Even bijpraten en de sociale contacten onderhouden. Deze elementen vormen het cement in de werkgroep. Daarna kunnen we er weer stevig tegen aan!

Foto’s: Jeroen Meirlaen en Ludo Bauwens

Bedankt iedereen voor jullie gewaardeerde medewerking en volgehouden inzet. En in het bijzonder dikke merci Ludo om alles weer in goede banen te leiden!

Laat de lente nu maar komen!

Hartelijke groeten en tot binnenkort,

Johan, namens de werkgroep rond de Maarkebeekvallei

KLINKEN OP EEN BETER 2022!

Op zaterdag 29 januari werd het nieuwe jaar traditioneel ingezet met de Nieuwjaarswandeling van de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei.

Ludo had een avontuurlijke wandeling van 7 km voorzien in een ‘ongekend’ stukje Vlaamse Ardennen. De deelnemers lieten zich verrassen. Pas op de avond ervoor kregen ze de coördinaten van de plaats van afspraak. Om 14u zagen we elkaar ergens op een parking in Elst (Brakel). We heten de nieuwkomers Ilse en Rik hartelijk welkom. Jeroen kon er uiteindelijk toch niet bij zijn. Hopelijk is hij volgende keer van de partij, net zoals Johan & Kristien en Mario.

Dat het avontuurlijk zou worden wisten de deelnemers op voorhand. Geniet u even mee.

Na de wandeling genoten de deelnemers van een gezellige Nieuwjaarsdrink en een gevarieerd aanbod aan hapjes.

De sfeer zat er al vroeg in. De laatste deed het licht uit!

Bedankt Ludo en Betty voor de prima organisatie!

Foto’s: Angelo Manhaeghe

We hopen jullie in het voorjaar opnieuw te mogen ontmoeten na een veel te lange afwezigheid. Hopelijk kunnen onze activiteiten doorgaan zoals gepland en denkt een nieuwe variant daar niet anders over!

Hartelijke groeten en tot binnenkort!

Johan, namens de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei

Uilen in de lift in Maarkedal

Ook deze winter is het uilenteam van de Maarkebeekvallei opnieuw in de weer om nestkasten voor kerkuil en steenuil uit te kuisen, te herstellen en te verplaatsen.

We kunnen gerust stellen dat het oordeelkundig verplaatsen van verschillende nestkasten naar meer geschikte locaties vruchten afgeworpen heeft de voorbije jaren. We hopen dat die trend zich de komende jaren zal verder zetten zodat we ook volgend jaar weer heuglijk nieuws kunnen brengen voor de uilen maar ook voor de monitoren.

Het uilenteam bestaat uit Johan Cosijn, Ludo Bauwens, Andy Vanbraband en Mario De Langhe. Het team maakt deel uit van de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei, actief binnen Natuurpunt Vlaamse Ardennen. Het uilenproject wordt gecoördineerd door Paul Haustraete (Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen) en staat onder de supervisie van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen, afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen vzw en de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt.

Andy aan het werk met de installatie van een nestkast voor kerkuil – Foto: Ludo Bauwens
Mario heeft net een nestkast voor steenuil geplaatst – Foto: Ludo Bauwens
Ludo toont fier een volwassen kerkuil – Foto: Andy Vanbraband

Bedankt mannen voor het puike werk! De uilen in Maarkedal zijn jullie dankbaar!

De Werkgroep rond de Maarkebeekvallei wenst jullie een prettig jaareinde.

De beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig 2022!

Tot volgend jaar!

Johan, namens de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei

Zomereiken in de Schamperij

De burgemeester van Maarkedal beloofde bij de vorige verkiezingen een boompje te planten voor iedere stem die hij kreeg. Belofte maakt schuld! Omdat hij de boompjes niet allemaal geplant krijgt deed hij een beroep op de bevolking van Maarkedal via de actie ‘Joris boomt’. De werkgroep rond de Maarkebeekvallei nam hier ook aan deel. We bestelden 100 gratis zomereiken die op zaterdag 23 oktober afgehaald werden en in de namiddag geplant werden in de Schamperij.

Omdat vele handen het werk licht maken zaten de zomereiken nog voor het donker in de grond. Ze kunnen groeien! Ik kijk er naar uit om ze – samen met jullie – volgend jaar in het voorjaar nieuwe blaadjes te zien krijgen.

Nog eens een dikke merci aan de deelnemers om de plantnamiddag tot een goed einde te brengen!

De enthousiaste planters poseren fier voor de camera

Hoopvolle groeten en tot binnenkort!

Johan, namens de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei

Eindelijk!

Na (veel te) lange tijd was het eindelijk zo ver. Op zaterdag 28 augustus konden we eindelijk nog een samen een beheerwerkdag organiseren. In het Eeckhoutbos werd een nieuw pad aangelegd en opgeruimd. We mochten die dag ook Rik verwelkomen. Tijdens de paddenoverzetactie heeft hij de microbe te pakken gekregen en wou wel eens komen helpen tijdens beheerwerken. Welkom Rik! Vele handen maken het werk licht.

Wat was het heerlijk om samen weer eens de handen uit de mouwen te kunnen steken in volle natuur. Het was een super werkdag. Bedankt Ludo, Andy, Mario, Bart, Georges en Rik!

De werkgroep rond de Maarkebeekvallei in volle actie
Foto: Ludo Bauwens

In de namiddag verplaatste het uilenteam enkele nestkasten voor steenuil. De weloverwogen uitgekozen nieuwe locaties moeten de steenuil meer kansen geven om tot broeden te komen. Hopelijk kan de tendens van de vorige jaren verder gezet worden en kan er volgend jaar opnieuw een stijgend aantal jonge steenuiltjes geringd worden. Dat zou een mooi resultaat zijn en deugddoend gevoel geven voor het uilenteam. We duimen mannen!

De herstelde nestkast is klaar om onderdak te bieden voor een nest jonge steenuiltjes
Foto: Ludo Bauwens

Moe, maar tevreden keerden we huiswaarts. Weeral een goede daad verricht. De natuur in de Maarkebeekvallei kan er alleen maar beter van worden.

Tot binnenkort!

Johan, namens de werkgroep rond de Maarkebekvallei

Het is zomer

Het is volop zomer. Alleen kan je dat – afgaande op het weer – niet zien of voelen. Maar dat komt nog wel!

Van het voorjaarsaspect in onze Vlaamse Ardennenbossen in de Maarkebeekvallei hebben we jullie jammer genoeg niet mee kunnen laten genieten. Daar stak Corona voor het tweede jaar op rij een stokje voor. Laat ons alvast volgend voorjaar afspreken!

Maar in tussentijd hebben we niet stil gezeten.

Zoals ieder jaar werden ook dit jaar de amfibieën geholpen om veilig de Kokerellestraat over te steken tijdens de paddenoverzetactie. Het was een raar jaar. Vroeg gerommel in de marge tussen 28 januari en 6 februari. Een hervatting van de heentrek op 16 februari met als absolute topdag 25 februari. Best vroeg, om eind februari al te pieken. Daarna bleef het wat kwakkelen, waarbij het op de meeste dagen net wel-net niet werd. Op 2 april ging de stekker er uit en leek de heentrek er volledig op te zitten.

Hieronder een overzicht van het aantal overgezette amfibieën. Met dank aan alle paddenwachters van de Kokerellestraat om mee te helpen. Een bijzondere dank aan onze nieuwkomer Rik die toch wel veel op PAD was 😉 en uiteraard aan de coördinator Ludo die alles weer in goed banen wist te leiden! Hopelijk mogen we jullie volgend jaar opnieuw verwelkomen.

Overzicht: Ludo Bauwens

Uilen in de lift in Maarkedal.

De controles van de nestkasten voor steenuil en kerkuil werden ook in 2021 opnieuw uitgevoerd. Dit alles gebeurde volgens de voorgeschreven coronamaatregelen. Het resultaat is voor het vierde jaar op rij zeer positief met een bemoedigende stijging van het aantal broedgevallen van steenuil. Voor kerkuil stellen we een lichte daling vast. Maar al bij al viel het resultaat behoorlijk mee.

De uilenwerkgroep mocht volgende aantallen laten ringen: 14 jongen van kerkuil en 14 jongen van steenuil. Wat kerkuil betreft is dat 2 minder dan vorig jaar. Dus geen groot verschil. Voor steenuil is dit een verdubbeling van het aantal jongen van vorig jaar! Een zeer bemoedigend resultaat! Het oordeelkundig verplaatsen van verschillende nestkasten naar een meer geschikte locatie begint stilaan vruchten op te leveren. Hopelijk zet die trend zich de volgende jaren voort!

Drie jonge kerkuilen werden geringd in de kerk van Etikhove

Drie jonge steenuilen geringd in Maarke

Foto’s: Johan Cosijn

Het zomerweer met opeenvolging van regenbuien en zonnige perioden zorgde er voor dat de plantengroei zich goed kon ontwikkelen in de verschillende natuurgebieden in de Maarkebeekvallei. Gelukkig hield Ludo alles nauwlettend in het oog en greep hij op het gepaste moment in. De paadjes werden vakkundig gemaaid.

Maaiwerken in de Maarkebeekvallei

Foto: Ludo Bauwens

Ook werden de nieuw aangeplante boompjes waar nodig vrijgesteld van de snel groeiende planten. Het is de bedoeling de paadjes begaanbaar te houden zodat we jullie dit najaar opnieuw talrijk kunnen ontvangen op de wandelingen in onze natuurgebieden. Hopelijk kunnen we tegen dan Corona stilaan achter ons laten …

Geniet intussen nog van een welverdiende, deugddoende en ontspannende vakantie!

Zonnige groeten,

Johan, namens de werkgroep rond de Maarkebeekvallei

Daar is de lente, daar is de zon

Bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen.

De Phallus impudicus staat al in bloei

En de blaadjes krijgen bomen.

(Een vrolijk lentelied – Jan De Wilde)

Na de laatste winterprik half februari is de winter gaan liggen. Het is tijd voor de lente!

Als je goed kijkt zie je schaatsers op de ondergelopen weiden in de Maarkebeekvallei

Foto Ludo Bauwens

Op zaterdag 27 februari werden de laatste winterbeheerwerken uitgevoerd in de Maarkebeekvallei. In het Eeckhoutbos was een boom gevallen op de afsluiting van de aanpalende weide. Ook in de Schamperij waren enkele bomen gevallen. Andy, Bart en Ludo verzaagden de gevallen stammen, stapelden het hout en herstelden de afsluiting. Dit alles conform de veiligheidsmaatregelen en coronaproof. Na de het beëindigen van de werkzaamheden werd er geklonken op het einde van de winter!

De winter is voorbij. Het laatste hout is verzaagd. Daar klinken we op!

Foto Ludo Bauwens

Tijdens een verkenningswandeling op zondag 28 februari werd het duidelijk dat de komst van de lente niet meer tegen te houden is. Het blad van de wilde hyacinten staat reeds meer dan 10 cm hoog. Het blauwe bloementapijt is in aantocht.

Het blad van de wilde hyacinten kondigt de nakende lente aan in het Eeckhoutbos

Foto Ludo Bauwens

Hopelijk kunnen we hier binnen afzienbare tijd samen met jullie weer volop van genieten. We kijken er al naar uit!

Lentegroeten en tot binnenkort,

Johan, namens de werkgroep rond de Maarkebeekvallei.

En toen kwam … Corona

Zaterdag 15 februari 2020. Ongeveer een maand voor we geconfronteerd werden met de eerste ‘lockdown’ werd er op het nieuw aangekochte perceel aan de Spichtenberg te Nukerke (Maarkedal) een bos aangeplant. De voormalige eigenaar had via een kapmachtiging alle bomen verwijderd. De plantgaten werden op voorhand geboord door LAVA, de terreinploeg van Natuurpunt. Waarvoor veel dank! Ludo, Andy, Jan en Simon (de kersverse conservator van het erkend natuurreservaat ‘Bosheide’) plantten samen meer dan 500 boompjes aan: 225 zomereiken, 225 beuken en meer dan 50 haagbeuken. Inheems bosplantsoen van topkwaliteit. Hiermee willen we het voormalige bos in al zijn glorie herstellen. Binnen enkele jaren zal het resultaat reeds te zien zijn!

Jan, Andy en Simon aan het werk – Foto: Ludo Bauwens
Jan in volle actie – Foto: Ludo Bauwens

Vrijdag 12 april 2020 ging Simon (conservator) langs om de evolutie te bekijken. Ongeveer twee maanden na de aanplant was de typische voorjaarsflora reeds duidelijk aanwezig. Bosanemoon, wilde hyacint en slanke sleutelbloem bloeiden volop naast en tussen elkaar. Dit doet het beste hopen voor de toekomst. We zijn tevreden met het resultaat!

Voorjaarsbloeiers in vol ornaat – Foto: Simon Feys.

Vrijdag 13 maart 2020. Tijdens de ‘lockdown’ werden door de regering Wilmès strenge maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus , dat de hele wereld in de ban hield, in te dijken. Uiteraard hadden die maatregelen ook invloed op de activiteiten van Natuurpunt Vlaamse Ardennen en van de werkgroep rond de Maarkebeekvallei. Zo goed als alle groepsactiviteiten (wandelingen, ledenvergadering, spaghetti-avond, e.a.) werden geannuleerd. Ook de beheerwerken en beheerwandelingen in groep werden afgelast. Niettemin werden op regelmatige basis de noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd met 1 of maximum 2 leden. Op die manier werden de natuurreservaten in de Maarkebeekvallei verder beheerd zoals voorzien in het beheerplan. Oprechte dank voor de beheerwerken die Ludo – dikwijls alleen – uitvoerde tijdens de crisismaanden.

We bevinden ons momenteel midden in de tweede ‘lockdown’ ’n de situatie ten velde is nog niets veranderd. Het is hoopvol afwachten op betere tijden.

De voltallige werkgroep rond de Maarkebeekvallei wenst jullie allen een hoopvol, voorspoedig en gezond 2021. We hopen jullie dit voorjaar of tijdens de zomer terug te mogen ontmoeten tijdens onze activiteiten. Hopelijk kunnen we dan samen weer op stap in onze prachtige natuurgebieden.

Heel veel groeten en hopelijk tot binnenkort!

Johan, namens de werkgroep rond de Maarkebeekvallei.