Familiale natuurwandeling langs Ladeuze en de Longkruidbosjes in Etikhove

Zondag 21 mei. Het is rustig lenteweer. Tegen 14 is een tiental geïnteresseerde wandelaars samengekomen aan de zitbank naast de kerk. Gids Michel heet de deelnemers welkom.

In de muur van de Sint-Britiuskerk zijn streekeigen bouwmaterialen uit verschillende geologische lagen te zien: veldsteen, ijzerzandsteen en Doornikse zandsteen. In het voortuintje van het advocatenkantoor trekt de Ginkgo biloba onze aandacht. In de Gieterijstraat staat Michel even stil bij de grote oude hoogstamboomgaard midden in het centrum van de gemeente. Het geprefereerde habitat van o.a. gekraagde roodstraat. Na een eindje wandelen steken we de Maarkebeek over. Rechts van de brug staan de restanten van het voormalige kasteel van Ladeuze: de knechtenwoning, de tiendenschuur, … Aan de andere kant van het wandelpad vloeit de Nederaalbeek in de Maarkebeek. Samen vloeien ze van hieruit naar de Schelde.

Vanaf hier gaat het stilaan opwaarts tot bovenaan het Longkruidbosje. Aan de linkerkant van het wandelpad stroomt in de gracht bronwater afkomstig uit het hoger gelegen Longkruidbosje. Het bronwater is kalkrijk.

Michel geeft uitleg bij de kalkafzetting op een takje uit de gracht – Foto: Ludo Bauwens

Het Longkruidbosje is het oudste erkend natuurreservaat uit de regio. Het werd in 1989 aangekocht door Jacques Vanheuverswijn, door de toenmalige vzw De Wielewaal. Het is een hellingbronbos met de typische voorjaarsflora van de Vlaamse Ardennenbossen. Doordat het kalkrijk is komen hier typische planten voor: bittere veldkers, bosbingelkruid, spekwortel, … Het bosje bevat kalktufbronnen met tufsteenformatie, een prioritair habitattype (Natura 2000).

Bovenaan het wandelpad is het even bekomen aan het hek van de paardenweide met panoramisch zicht over de Maarkebeekvallei en zicht op de Bossenareheuvel en Bossenaremolen (100 m boven de zeespiegel).

Panoramisch zicht over de Maarkebeekvallei – Foto: Kristien Papegnies

Via de Fremisstraat wandelen we naar Ladeuze die we dwarsen, rechtdoor omhoog naar de Hekkebrugstraat. Halverwege het eerste huis gaan we even naar boven naar de verglijding van begin de jaren ’90 kijken. Opletten: niet te dicht tegen de rand! Na de uitleg van Michel keren we op onze stappen terug en vervolgen onze weg langs de Hekkebrugstraat. Voorbij de villa van Valerius De Saeleer, kunstschilder die hier leefde en werkte, loopt het pad naar beneden. We merken de sporen van de verglijding.

Rechts volgen we Ten Berge langs het Hekkebrugbos (verworven in 2019) en wandelen naar één van de mooiste trage wegen naar boven. Boven links genieten we van het panoramisch zicht over de Scheldevallei. Via een prachtige holle weg gaan we links naar beneden langs zeer oude hakhoutstoven van o.a. gewone es in de berm links. Langs het bos Ten Berge (verworven in 20129) wandelen we tot helemaal beneden. Aan de boerderij keren we langs de spoorweg terug naar het Hekkebrugbos. Via Zevenbunder bereiken we de Ladeuzemolen. Hier broedt ieder jaar de grote gele kwikstaart.

Via het kasseipad langs het molenhuis met grote molensteen aan de gevel keren we terug naar het betonbrugje over de Maarkebeek. Na de Gieterijstraat bereiken we tegen 17u de kerk van Etikhove. Iedereen bedankt de gids voor de boeiende en interessante uitleg. Wat deed het deugd om enkele trouwe vrienden van vroeger terug te zien.

Michel, gids van dienst, met tevreden deelnemers – Foto: Ludo Bauwens

Bedankt Michel en Ludo om alles weer in goede banen te leiden.

Laat de zomer nu maar komen!

Zonnige groeten en tot binnenkort.

Johan, namens de werkgroep rond de Maarkebeekvallei.

Advertentie

Eeckhoutbos op zijn paasbest

Tijdens de gezinswandeling in de Maarkebeekvallei op paasmaandag 10 april toonden de voorjaarsbloeiers in het Eeckhoutbos zich van hun mooiste kant. De deelnemers konden genieten van dit jaarlijks spektakel, één van de hoogtepunten van natuurbeleving in de Vlaamse Ardennenbossen.

Een blauw tapijt van wilde hyacinten tooit het Eeckhoutbos – Foto Ludo Bauwens

Dit jaar hadden we geluk. De bosanemonen bloeiden nog mooi tussen de wilde hyacinten. Slanke sleutelbloem, paarse schubwortel, muskuskruid en eenbes lieten zich uitvoerig bewonderen. Voor de bloei van de gele dovenetel was het helaas nog te vroeg. Jammer, want die bloem lijkt op een orchidee, zeker als je de prachtige tekening op de onderlip van de bloem met een loep kan bekijken. Volgend jaar hebben we misschien meer geluk.

De gids geniet samen met de deelnemers van de voorjaarsbloei in het Eeckhoutbos – Foto: Ludo Bauwens

Na het beklimmen van een deel van de Eikenberg was het prachtige landschap van de Maarkebeekvallei te bewonderen. Vanop het hoogste punt van de Kokerellestraat kan je gemakkelijk de Bossenaremolen zien aan de andere kant van de vallei. De molen bevindt zich op exact 100 meter boven de zeespiegel. De Sint-Vincentiuskapel deed behalve als een bedevaartoord ook goed dienst als schuilplaats voor een stevige regenbui.      

Tegen vijf uur waren de deelnemers terug aan de kerk van Maarke en sloot gids Michel de wandeling af met een passend slotwoord. De deelnemers bedankten hem voor de prachtige wandeling. De liefhebbers konden nagenieten en napraten bij een drankje in De Lustige Boer. De afwezigen hadden weer maar eens ongelijk.

Ik wens jullie allen een mooie lente en een lange aangename zomer met veel mooie momenten van natuurbeleving. Geniet er van!

Bedankt Michel en Ludo om de wandeling  nog maar eens over te nemen!

Hopelijk tot zondag 21 mei voor de familiale natuurwandeling langs Ladeuze en het Longkruidbosje in Etikhove. Start om 14u00 aan de kerk van Etikhove, Etikhoveplein. Iedereen welkom!

Johan, namens de werkgroep rond de Maarkebeekvallei

Paddenoverzetactie

De grote amfibieëntrek 2023 zit er weer op! Padden, kikkers en salamanders zijn overgezet. Het was opnieuw een boeiende maar lange periode die al vroeg begon, enkele keren stil viel en eind maart zo goed als voorbij was. De eerste padden werden langs de Kokerellestraat overgezet op 17 februari, de laatste op 24 maart.      

Goed of slecht jaar?

1) De acties die al midden januari actief waren, lieten een eerste mini-trekgolfje optekenen op 12 januari 2023. Geschift vroeg.

2) Een eerste forse piek kwam er op 17 februari 2023. Ook dat is best vroeg, maar ligt wel wat in lijn met het almaar vroeger op gang komen van de voorjaarstrek. Nog even ter herinnering: de topdag van 2022 lag op 16 februari.

3) Het ziet er naar uit dat de topdag in 2023 op 13 februari 2023 zal zijn gevallen.

4) De terugtrek begon zich duidelijk af te tekenen vanaf 18 maart 2023.

Gewone pad – Foto: Rik Rogge

Volgens de reeds ingevoerde gegevens blijkt dat 2023 een rampjaar was voor de gewone pad, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Dit jaar werden er 124 padden overgezet langs de Kokerellestraat. Vorig jaar was dat 301 en in 2015 was dat zelfs nog 989.  Dat de soort in een dalende lijn zit, was al een tijd duidelijk maar die dalende trend lijkt zich de voorbije jaren nog sneller te voltrekken. We kijken dan ook uit naar de resultaten van het onderzoek dat de Universiteit Gent de komende jaren zal uitvoeren om na te gaan wat de voornaamste factoren zijn die deze achteruitgang zouden kunnen verklaren.

Mini-padjes op stap

Aan het allesziend oog van Ludo ontsnapt niets. Tijdens één van de laatste avonden (23 maart) was er een mini-padje op pad. Een juveniel dat dit jaar is geboren en dus heel erg vroeg in het voorjaar al de voortplantingspoel zou hebben verlaten. Indien dit zou kloppen, dan zou dit het resultaat moeten zijn van een legsel dat al in januari werd afgezet. Interessant om dit fenomeen van vroege ei-afzet eens verder uit te pluizen. Wordt vervolgd.

Gewone pad: volwassen en juveniel exemplaar – Foto: Ludo Bauwens

Hieronder een overzicht van het aantal overgezette amfibieën. Met dank aan alle paddenwachters van de Kokerellestraat om mee te helpen. Een bijzondere dank aan de coördinator Ludo die alles weer in goed banen wist te leiden! Hopelijk mogen we jullie volgend jaar opnieuw verwelkomen.

Overzicht paddenoverzetactie 2023 – Ludo Bauwens

De eerste warme zonnestralen doorbreken de kilte en doen deugd. Overal zingende en kwetterende vogels en de eerste zwaluwen. Ontluikende knoppen aan de bomen en de voorjaarsbloeiers op hun paasbest … Het is lente! En dat vieren we met enkele boeiende wandelingen! We hopen jullie daar te mogen begroeten. Tot dan!

Johan, namens de werkgroep rond de Maarkebeekvallei  

Geslaagde Nieuwjaarswandeling!

Hoe kan je het nieuwe jaar beter beginnen dan met een mooie wandeling in de natuur? Op zaterdag 4 februari werd het nieuwe jaar traditioneel ingezet met de Nieuwjaarswandeling van de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei.

Ludo had deze keer een wandeling in en rond het Koppenbergbos voorbereid. Pas de dag voordien werd de vertrekplaats bekend gemaakt. Om 14u werd afgesproken langs de Oude Steenweg, in de onmiddellijke buurt van het bos. De opkomst was groot (18 deelnemers) en het weer was ons gunstig gezind.

Het Koppenbergbos is 36 hectare groot. Het is vooral een beukenbos, maar door een goed beheer krijgen ook andere boomsoorten, struiken en planten een kans. In het zuidelijk deel van het bos vind je eeuwenoude zomereiken met majestueuze kruinen. Deze oude knarren hebben op borsthoogte een stamomtrek van om en bij de 3 meter. Ze zijn in elk geval meer dan 150 jaar oud en zijn zo stille getuigen van de Eerste Wereldoorlog.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden ze getroffen door granaatscherven, waardoor ze voor de houtexploitatie niet langer geschikt waren. Zo bleven ze gelukkig gered van de hakbijl. Omringende beuken, die het licht wegnemen, worden waar nodig wel weggenomen om deze uitzonderlijke zomereiken als natuurlijk erfgoed nog een lang leven te gunnen.

De talrijke beuken in het Koppenbergbos laten door hun dichte bladerdek weinig licht door. Gerichte kappingen en dunningen creëren in dit donkere bos meer licht en ruimte. Hierdoor krijgen ook bomen als eik, es, boskers en haagbeuk een kans. Bovendien kan er zich een waardevolle en gevarieerde struik- en kruidlaag ontwikkelen.

Op het hoogste punt van de Koppenberg besteedt het Agentschap voor Natuur en Bos de nodige aandacht aan de ontwikkeling van open plekken en lichtrijke paden in het bos. Voor de wilde kamperfoelie is dit een ware verademing in het donkere beukenbos. Ook vlinders en zangvogels stellen deze extra lichtinval op prijs!

Het Koppenbergbos is eigendom van het OCMW Oudenaarde en van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Agentschap staat ook in voor het beheer.

Ongeveer halverwege de wandeling werd een rustpauze ingelast. Het ideale moment om te klinken op het nieuwe jaar met een bessenlikeur die Ludo zelf gemaakt had. Meer moest dat niet zijn!        

Foto: Eveline Delabie

Na de wandeling genoten de deelnemers – waaronder enkele nieuwe leden – van een gezellige Nieuwjaarsdrink en een gevarieerd aanbod aan hapjes. Georges en Diane waren inmiddels ook gearriveerd. Hiermee waren we dus met 20!   

De sfeer zat er meteen goed in. De laatste deed het licht uit in … ‘De Lustige Boer’!

Bedankt Ludo en Betty voor de prima organisatie!

We hopen jullie in het voorjaar opnieuw te mogen ontmoeten op onze activiteiten en wandelingen in de Maarkebeekvallei.

Hartelijke groeten en tot binnenkort!

Johan, namens de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei

Wilgen knotten in de Schamperij

De Werkgroep rond de Maarkebeekvallei heeft het nieuwe jaar goed ingezet.

De terreinploeg van Natuurpunt knotte de grote wilg vakkundig (26/01). Waarvoor grote dank! Het beheerteam van vrijwilligers verzaagde de takken, ruimde het hout op en knotte de wilgen langs de Maarkebeek (28/01).

Knotbomen belangrijk!

Knotbomen zijn groene sieraden van onze streek. Ze geven ons landschap zijn typische uitzicht en vormen een thuishaven voor tal van vogels, insecten en planten.

Waarom knotbomen onderhouden?

We doen dat niet enkel om esthetische redenen maar ook omdat oudere knotwilgen vaak allerlei planten en dieren herbergen. Menig steenuiltje vindt in een knotwilg zijn nestplaats. Kleine knaagdieren en een groot aantal insecten wonen in knotbomen. Als een van de eerste inheemse lentebloeiers zijn de bloemen, de wilgenkatjes, erg belangrijk voor de bijen. Aan sloot- en beekranden, langsheen waterlopen, kreken en geulen vormen de knotwilgen een versteviging van de oevers. Knotbomen moeten elke vijf tot zes jaar volledig van hun takken worden ontdaan. Gebeurt dit knotten niet, dan is de kans groot dat ze openscheuren of verzakken en ziek worden.

Het knotten van alle bomen in éénzelfde gebied is slecht voor bijen. Heel wat wilde bijenpopulaties in dat gebied ontwikkelden zich net door de aanwezigheid van stuifmeel. Een rij wilgen bijvoorbeeld kan wel tientallen kilogram stuifmeel leveren aan de natuur. In het jaar van de kaalslag hebben de ontwakende diertjes een enorm voedseltekort, met alle gevolgen van dien. Het duurt jaren voor deze populaties hersteld zijn. Gefaseerd knotten of kappen is dus veel beter.

Duurzaam houtbeheer.

Door bomen te knotten kan hout worden geoogst zonder de boom te vellen. Het takhout van knotbomen (vooral knotwilgen) gebruikten mensen vroeger als brandhout en geriefhout (zoals stelen). De fijne takken en bladeren waren ook bekend als veevoeder. Tegenwoordig kennen we enkel nog het gebruik als brandhout en dan nog veel minder dan vroeger.

Wanneer bomen knotten?

Bomen worden geknot tijdens de winterperiode, wanneer de sapstroom in rust is en de bladeren van de boom zijn gevallen. Knotten gebeurt tussen half november en  half maart.

De laatste zaterdag van januari was er terug een topteam aan het werk in de Maarkebeekvallei! Bedankt beheerteamvrijwilligers voor jullie gewaardeerde inzet!

Tijdens de middagpauze wordt de innerlijke mens versterkt, wordt er bijgepraat en de planning voor de namiddag besproken. Er wordt nieuwe energie opgedaan om verder te werken in de namiddag.

Foto’s: Ludo Bauwens

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort!

Johan, namens de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei.

Beste wensen voor 2023

Beste vrienden van de Maarkebeekvallei,

Tijdens de laatste week van het jaar heeft de uilenwerkgroep van de Maarkebeekvallei de nestkasten voor steenuil gecontroleerd, uitgekuist, klaargemaakt voor volgend broedseizoen en indien nodig verplaatst naar een nieuwe, betere locatie.

Sommige nestkasten kregen bezoek van de steenmarter. Door een pvc buisje aan te brengen in de inkom van de nestkast proberen we dit ongewenst bezoek te voorkomen. Hopelijk levert dit het gewenste resultaat op en zal dit leiden tot meer geslaagde broedsels volgend jaar.

In andere nestkasten werd dan weer een mooie voorraad voedsel aangetroffen. Voldoende wintervoorraad kan nooit kwaad.

En om het jaar in schoonheid af te sluiten werden tijdens de voormiddag van deze laatste dag van 2022 de laatste boompjes aangeplant. Bedankt Ludo!

Foto’s: Ludo Bauwens

Bedankt Ludo en Andy voor het puike werk! De uilen in Maarkedal zijn jullie dankbaar!

De Werkgroep rond de Maarkebeekvallei wenst jullie allen een prettig jaareinde.

De beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig 2023!

Tot volgend jaar!

Johan, namens de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei

Edelarebos

Soroptimisten en Natuurpunt planten 700 bomen op Edelareberg

Op zaterdag 3 december plantten Natuurpunt Vlaamse Ardennen samen met de leden van Soroptimist Oudenaarde -Vlaamse Ardennen 500 bomen en 200 struiken tussen de Vlaamse Ardennendreef en het Kezelfort in Oudenaarde. Het Kezelfort is een Europees beschermd natuurgebied vanwege zijn belang als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Het behoud en de inrichting van dit fort als (winter) verblijfplaats voor verschillende vleermuizensoorten is essentieel voor de speciale beschermingszone. Bij deze inrichting hoort ook de bovengrondse bebossing van het Kezelfort en de aanleg van de nodige landschapsecologische infrastructuur.    

Op een perceel weiland van ongeveer 2.500 m² groot werden vooral zomereiken en haagbeuken aangeplant. Maar ook winterlindes, grauwe abelen en lijsterbessen. De bosrand bestaat uit Spaanse aak, eenstijlige meidoorn, sleedoorn, spork, hondsroos en Gelderse roos. Zo wordt een inheems loofbos gevormd waardoor soorten als ree, steenmarter en sperwer nieuwe kansen krijgen. Dit bosje zal als stapsteen dienen voor een hopelijk veel groter bos later. Het beheer van dit bos zal verder gebeuren onder toezicht van de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei – Natuurpunt Vlaamse Ardennen.

Door de verdere uitbouw en groei van natuurgebieden actief te steunen, onderstrepen de Soroptimisten hun maatschappelijk engagement om het welzijn van de komende generaties veilig te stellen.

Deze enthousiaste groep vrijwilligers plantten samen het bos – Foto Paul Darragas (Het Nieuwsblad)

Het belang van meer bos

Met een bebossingsgraad van amper 11% is Vlaanderen één van de bosarmste regio’s uit Europa. Oost-Vlaanderen is in Vlaanderen daarenboven een van de bosarmste provincies!
In onze provincie is er dus zeker nog werk aan de winkel: vooral in de buurt van woonkernen zijn er niet genoeg bossen om in te spelen, lopen of wandelen. Daar willen we samen iets aan doen.

Bos voor Iedereen

Met de campagne ‘Bos voor Iedereen’ wil Natuurpunt bossen planten in Vlaanderen. Daartoe kopen ze grond en zorgen ervoor dat er volwaardige bossen kunnen groeien. De aankoop van gronden is niet goedkoop, maar zorgt er wel voor dat op lange termijn de bossen bos kunnen blijven.

Sinds de start in 2011 kon Natuurpunt via deze campagne intussen reeds 900.000 m² nieuw bos aanplanten. In Ninove, Mechelen, Loppem, Lier, Kampenhout, Aalter, Zomergem, Maldegem en Zottegem kan je reeds het resultaat zien. En vanaf 3 december dus ook in de Vlaamse Ardennen. Jonge bossen die de verbinding vormen met bestaande natuurgebieden en waar je in de toekomst  kan wandelen en genieten.

Zo werd gisteren een eerste becheiden stap gezet om het historische Edelarebos, dat reeds dateert uit de middeleeuwen, een nieuwe kans te geven.  

Het nieuw aangeplante bos – Foto: Johan Cosijn

Bedankt Soroptimisten voor de vlotte en aangename samenwerking!

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort!

Johan, namens de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei

Dag van de Natuur

Op zaterdag 26 november 2022 organiseerde Natuurpunt Vlaamse Ardennen, Werkgroep rond de Maarkebeekvallei, een plantdag in de Wijmier te Maarke-Kerkem.

Nog niet zo heel lang geleden werden hier populieren aangeplant. Voor de natuur is een monotone populierenaanplanting niet zo aantrekkelijk. De andere bomen en struiken kregen te weinig kansen door deze snelgroeiende soort.

Om een gemengd bos te realiseren werden de populieren verwijderd. De andere boomsoorten  (voornamelijk gewone es en zomereik) werden behouden. Andere werden afgezet en worden als hakhout beheerd. Als plantmateriaal opteren we voor zwarte els, grauwe abeel, Europese vogelkers, zomereik en fladderiep. Via aanplant van deze soorten zal dit perceel evolueren naar een florarijk en gevarieerd gemengd inheems loofbos. Door deze omvorming zullen veel meer dieren en planten hier weer een leefgebied vinden. En het landschap in Maarke zal nog mooier worden.

Het bos werd aangeplant met medewerking van plaatselijke leden van de afdeling Natuurpunt Vlaamse Ardennen. 

Foto’s: Ludo Bauwens

Bedankt iedereen voor jullie inzet en jullie gewaardeerde medewerking! De natuur in de Maarkebeekvallei is er weer op vooruit gegaan. Tot binnenkort met meer nieuws!

Foto: Johan Cosijn

Met vriendelijke groeten,

Johan, namens de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei

Lentekriebels tijdens herfstwandeling

Herfstkriebelwandeling (zaterdag 22 oktober 2022)

Omdat de Nieuwjaarswandeling van 29 januari naar meer van dat smaakte werd toen tussen pot en pint besloten om wat meer samen te gaan wandelen. En dus werd de Lentekriebelswandeling op het programma van de werkgroep gezet. Helaas moest deze wandeling door allerlei omstandigheden afgeblazen worden en het werd dus een Herfstkriebelwandeling.

Plaats van samenkomst was de picknicktafel met banken aan de Vredesboom in Voor-Eine, naast de Ohiobrug. Blijkbaar was de wegaanduiding toch niet zo eenduidig, want twee groepjes stonden op elkaar te wachten. Rond 14.15 u waren we compleet en konden we met de “usual suspects” vertrekken.

We trokken de Hemelrijkstraat in en na de laatste huizen namen we een onverharde weg, richting Reytmeersen. Zeggen dat het een heerlijke dag was om te wandelen, is de waarheid te kort doen. Het was gewoon zalig! Zonnig, windstil weer (de jassen bleken al snel overbodig en werden rond de lendenen geknoopt) en er was alleen de hoorbare stilte (voor wie even alleen liep).  Want voor de groep was dit een uitstekende gelegenheid om bij te praten, over het werk, de kinderen, de Maarkebeekvallei (jawel), de natuur langs het pad …

Aan het eerste infobord ging het via de kasseiweg naar Welden dorp waar de groep, na een bezoek aan de Sint-Martinuskerk, wat meer info kreeg over het verleden van het dorp. We zetten de wandeling verder via het wandelpaadje tussen huizen en akkers, richting Kouterkapelleken. Helaas was het dan voor enige tijd gedaan met het idyllisch parcours. Wandelen langs de straat en opletten voor het verkeer is nu eenmaal minder fijn. Op het einde van de Kouterstraat sloegen we links de Rothstraat in. De vakantiewoningen van “Op ’t Roth” werden (langs buiten) van de nodige commentaar voorzien. Waar de Osebeek in de Scheld uitmondt, was de verbazing groot bij velen dat de Schelde zo dichtbij stroomde.

Die Rothstraat bracht ons terug naar de kasseiweg en zo naar de eigenlijke bestemming van de wandeling: de Reytmeersen, een natuurgebied van 47 ha. De oorspronkelijke meersen werden in de jaren ’80 opgespoten met bestemming industrieterrein. Protest van de bevolking en praktische bezwaren zorgden ervoor dat de industriële inplanting werd afgeblazen en de natuur kreeg er de vrije hand.

Het reservaat wordt (semi-)natuurlijk beheerd door konijnen, runderen (Galloway) en Konikpaarden. Een ontmoeting met de paarden kon op veel bijval rekenen. Ook de “ruiterboom” (met glad geschuurde schors, door de vele kandidaat-ruiters) werd bestegen.

Al keuvelend bereikten we het eindpunt van de wandeling (onder de Ohiobrug) en was het toch wel tijd om een flesje te kraken en een hapje te eten. Hoeft het gezegd dat de sfeer er na enkele glaasjes al snel goed inzat?

Tekst: Michel Vander Vennet

Foto’s: Ludo Bauwens en Diane Van Rijsselberghe

Geniet van de najaarszon tijdens een deugddoende en ontspannende herfstwandeling!

Vriendelijke groeten en tot binnenkort!

Johan, namens de werkgroep rond de Maarkebeekvallei.