2019

Het nieuwe jaar lijkt nog maar goed begonnen en toch is het reeds zaterdag 9 februari vandaag. Wat gaat de tijd toch snel. Dat zal dit jaar wellicht niet anders zijn.

Dit najaar bestaat de werkgroep rond de Maarkebeekvallei 15 jaar. In die tijdspanne is de werkgroep uitgegroeid tot een hechte groep waar vriendschap, samenwerking en hulpvaardigheid kenmerkend zijn. We willen dit in 2019 verder zetten.

We zijn het jaar alvast goed begonnen. Op 12 januari werden de laatste nestkasten voor steenuil verplaatst naar een betere locatie. Hopelijk levert dit meer succesvolle broedgevallen op. Dat zou de mooiste beloning zijn voor alle inspanningen die we geleverd hebben.

IMG_7622

Klaar voor een nieuw koppeltje steenuilen

Foto: Johan Cosijn

De werkgroep rond de Maarkebeekvallei wenst jullie allen een gelukkig en natuurrijk 2019!

Groeten uit de Maarkebeekvallei en tot binnenkort!

Johan

20190119_082858

Prachtige zonsopgang boven de Maarkebeekvallei.

Foto: Steven Dhaenens 

Advertenties

Dag van de Natuur: populieren maken plaats voor meer diversiteit in het bos rond de Schamperij

De werkgroep rond de Maarkebeekvallei van Natuurpunt Vlaamse Ardennen, KSA Oudenaarde en JNM Vlaamse Ardennen plantten op zaterdag 24 november samen de bomen aan ter gelegenheid van de Dag van de Natuur.
Het bos in de Schamperij in Horebeke onderging die dag een grondige vernieuwing. De boomkapper had de monotone  populierenaanplant reeds verwijderd en de werkgroep rond de Maarkebeekvallei van Natuurpunt Vlaamse Ardennen heeft er zoals voorzien in het beheerplan een meer divers aanbod aan bomen en struiken aangeplant. Ze kregen daarbij hulp van KSA Oudenaarde en JNM Vlaamse Ardennen.

JCO_Dag_van_de_Natuur_Maarkebeekvallei1_2018-11-24

De enthousiaste helpers poseren blijgezind na de geleverde inspanning.

Heel erg bedankt gasten! – Foto: Johan Cosijn

Nog niet zo lang geleden werden hier populieren aangeplant. Voor de natuur is zo’n monotone populierenbeplanting niet aantrekkelijk. De andere bomen en struiken kregen te weinig kansen door deze snelgroeiende bomen. Daar heeft de werkgroep nu verandering in gebracht. Na het verwijderden van de populieren plantten ze inheemse en standplaatsgeschikte bomen en struiken, zoals zomereik, haagbeuk, zoete kers, kleinbladige linde, gewone esdoorn en wintereik. Zo kan dit perceel evolueren naar een florarijk en gevarieerd voorjaarsbos. In de zone tussen het bos en de weide komen soorten als sporkehout, Gelderse roos, hondsroos, meidoorn, veldesdoorn (Spaanse aak) en sleedoorn. Dankzij de herbebossing zullen meer dieren en planten hier een leefgebied vinden.

Ludo_Bauwens_Dag_van_de_Natuur_Maarkebeekvallei_1_2018-11-24

Het bosplantsoen ligt klaar. De planters zijn er klaar voor!

Foto: Ludo Bauwens.

IMG_0687

De enthousiaste planters in actie. Jong en oud(er): samen sterk!

Foto: Lieke D’Hondt 

Het bos is aangeplant. Het kan nu groeien!

Bedankt iedereen voor jullie gewaardeerde hulp en inzet!

Tot binnenkort, Johan

Afvoeren maaisel open plek Planterij

Zaterdag 16 juni was het weer zo ver. Het maaisel van de open plek in de Planterij werd afgevoerd. De enthousiaste leden van de werkgroep rond de Maarkebeekvallei voerden samen met de eigenaar het maaisel af. Dankzij de gedreven inzet van de werkgroep en het uitstekend voorbereidend werk (maaien en ruggen) van LAVA (de plaatselijke terreinploeg van Natuurpunt) was de klus in een recordtempo geklaard.

IMG_5663

Foto: Johan Cosijn

We mochten voor de eerste keer nieuwkomer Jan ontvangen die onze werkgroep komt versterken. Hij voelde zich meteen thuis en zijn inzet werd alom geprezen. Daar de langdurige periode van droogte en warmte was het maaisel zeer snel afgevoerd.

Na het beëindigen van de werkzaamheden werd even stil gestaan bij het beheer. Geleidelijk aan is de open plek aan het evolueren naar een arm en bloemrijk grasland. Kleine vuurvlinder en talrijke blauwtjes komen de bloeiende planten in het grasland regelmatig bezoeken. Wie weet wat de toekomst nog zal bieden!?

IMG_5643.JPG

Foto: Johan Cosijn

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort!

Johan

PADDENOVERZETACTIE KOKERELLESTRAAT

Beste vrienden van de Maarkebeekvallei,

de nachtvorst is voorbij en stilaan stijgt de temperatuur overdag tot boven de tien graden. Regelmatig valt er een fikse regenbui uit de lucht. Dit is het sein voor de amfibieën om te ontwaken uit hun winterslaap en massaal hun voortplantingsplaatsen op te zoeken. En dat is in de Kokerellestraat in Maarke niet anders.

Voor het zesde jaar op rij gaan de buren samen met de leden van de werkgroep rond de Maarkebeekvallei op stap om zo veel mogelijk amfibieën (padden, kikkers en salamanders) van straat te plukken en ze aan de overkant van de straat naar de poel te brengen. Hier zullen ze hun eieren afzetten en zorgen voor het nageslacht en het voortbestaan van de soort.

IMG_4129.JPG

Dit koppeltje padden heeft de oversteek alvast overleefd

Foto: Johan Cosijn

De voorbije drie avonden werden ruim 200 amfibieën gered van de dood door het aanstormende verkeer. Jammer genoeg vielen er ook een aantal verkeersslachtoffers te betreuren. Met de hulp van de buren zullen we er dit voorjaar opnieuw voor zorgen om het merendeel van de amfibieën veilig naar hun voortplantingsplaats te begeleiden.

Alvast bedankt aan alle helpers om deze prachtdieren te redden van een gewisse dood. Binnenkort kunnen jullie hier lezen hoeveel schattige padden, kikkers en salamanders jullie dit jaar hebben gered. 

Met vriendelijke groeten en tot gauw,

Johan     

 

 

NIEUWJAARWANDELING IN ELLEZELLES

Voor onze nieuwjaarwandeling trokken we dit jaar de taalgrens over naar Ellezelles. Afspraak op zaterdag 27 januari op de parking in Rue des Grand Prés. Om 14u15 vertrokken we voor een niet alledaagse wandeling van zo’n 9 km in het heuvelend landschap van ‘Le Pays des Collines’. Geografisch gezien is dit het landschap van de Vlaamse Ardennen dat doorloopt over de taalgrens. Misschien minder gekend, maar daarom niet minder mooi.

JCO_8581.JPG

Het heuvelend landschap van Le Pays des Colines

Foto: Johan Cosijn

Dankzij de goede voorbereiding van Ludo verliep de wandeling vlot, ondanks een paar modderige stroken. Laarzen was inderdaad een goede keuze, maar de wandelschoenen overleefden het ook.

JCO_8588.JPG

Steile, modderige bospaadjes zijn een vaste waarde tijdens de wandeling

Foto: Johan Cosijn

Halverwege het parcours was er een tussenstop voorzien waar we met genoegen konden proeven van de zelfgemaakte aperitief van Bart. En of het ons gesmaakt heeft!

JCO_8634.JPG

Het zelfgemaakte aperitief deed deugd en gaf ons de nodige kracht om het tweede deel van de wandeling aan te vatten

Foto: Johan Cosijn  

Tijdens de receptie achteraf op de parking genoten we van de lekkere hapjes en drankjes die Michel en Claire hadden meegebracht. Andy kon ons net op tijd vervoegen na zijn cursusdag. Het deed ons allen deugd om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Maar we kijken alvast uit naar een verwarmde locatie voor de receptie na de nieuwjaarwandeling van volgend jaar, want bitter koud was het er wel.

JCO_8650.JPG

Na de deugddoende wandeling genieten we van de lekkere hapjes en drankjes

Foto: Johan Cosijn

Sommigen stelden voor om tijdens het zomerseizoen opnieuw een wandeling te organiseren. We bekijken de mogelijkheden. Wordt vervolgd dus.

We genoten opnieuw van een geslaagde activiteit. Hartelijk dank aan Ludo voor het uitstippelen van de wandeling in Ellezelles, Bart voor het deugddoende aperitief en Claire en Michel voor de lekkere hapjes en drankjes. En alle anderen natuurlijk voor hun warme aanwezigheid.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort,

Johan                

BEHEERWANDELING EECKHOUTBOS EN KLEIN EECKHOUT

Tijdens de ‘eerste zondag van de maand wandeling’ (EZVDMW) van 3 december 2017 bezochten we met de werkgroep het Eeckhoutbos en Klein Eeckhout.

De knoteiken langs de rand van het Eeckhoutbos en de akker zijn mooi uitgeschoten. De bosrand met zeven verschillende inheemse struiksoorten evolueert mooi. Vrijstellen zal wellicht niet meer nodig zijn. We dienen wel de nodige aandacht te besteden aan de oprukkende bramen en de braamstruwelen. Hier zal nog wat werk aan zijn. De knotwilgen langs de rand van het hoger gelegen weiland zijn ook mooi uitgelopen en evolueren goed. We zien het nieuwe bos (natuurlijke verjonging) steeds meer oprukken tussen en door de bramenstruwelen heen. Verder opvolgen is aangewezen.

Tijdens het terreinbezoek aan Klein Eeckhout zagen we dat de poel opnieuw behoorlijk wat water bevat. Dat is een hele opluchting na het droogvallen tijdens de zomer. De waterstand doet het beste verhopen voor de amfibieën die hier tijdens de paddenoverzetactie een tijdelijk onderkomen zullen vinden en waar ze hun eieren kunnen afzetten. De poel zal dienst doen als voortplantingsplaats. De zwarte elzen langs de oever van de Maarkebeek zijn goed gegroeid. De wortels houden de oever stevig bij elkaar. De knotelzen langs de rand met de paardenweide zijn mooi uitgeschoten. Hier en daar mogen de zijtakken op de stam gesnoeid worden. De bosomvorming van populierenbos op een vervallen rabattensysteem naar elzenbroekbos lijkt na zes jaar voltooid. Het resultaat is verbluffend: hoofdzakelijk zwarte els, plaatselijk ook wat wilg en hier en daar een open plek. We zijn benieuwd naar de plantengroei in het voorjaar. Iets om naar uit te kijken!

Op een reeds sterk aangetaste boomstam bemerken we een heel fraai bekermos. Het blijkt kopjesbekermos (Cladonia fimbriata) te zijn. Kenmerken zijn de slanke steel zonder schubjes en vrij bleke bekervormige kop. Ook is de steel duidelijk langer dan de breedte van de beker. We genieten van dit kleine wonder. Zo sloten we het werkjaar af in schoonheid. De uitdrukking ‘Dood hout brengt leven in het bos’ lijkt hier wel van toepassing!

DSC00560.JPG

DSC00568.JPG

Kopjesbekermos (Cladonia fimbriata)

Foto’s: Ludo Bauwens

Hartelijke groeten en tot binnenkort,

Johan 

KERKUIL IN DE LIFT IN MAARKEDAL

Vorig jaar beleefde de kerkuil een waar topjaar in Maarkedal.

In de nestkast in de kerktoren van Nukerke werd op 2 juni een verlaten nest van kauwen aangetroffen. Deze winter werd de nestkast leeggemaakt, uitgekuist en in gereedheid gebracht voor het volgend broedseizoen.

De nestkast in de kerktoren van Maarke is weggehaald wegens verbouwingswerken aan het Marca. Na het beëindigen van de werkzaamheden zal de nestkast teruggeplaatst worden. Van de werklieden vernamen we dat ze enkele kerkuilen gezien hebben. Dit doet het beste verhopen.

In de kerktoren van Etikhove werden op 5 juni drie jonge kerkuilen gezien in de nestkast. Mogelijks waren het er vier, want op 13 juni werden vier jongen van een ring voorzien door een erkend vogelringer.

In Schorisse zagen we op 5 juni vier grote jongen. Bij het benaderen van de nestkast hoorden we ze ‘blazen’. De ouderuil vliegt weg. Er bevindt zich nog één ei in de kast. Op 13 juni worden drie gezonde jongen van een ring voorzien. Eén jong heeft het niet gehaald.

JCO_4910.JPG

De geringde kerkuiljongen poseren gewillig – Foto Johan Cosijn 

Maandagavond 7 augustus werden twee jonge kerkuilen geringd in de kerktoren van de geklasseerde Sint-Petruskerk van Kerkem.

Behalve in nestkasten op kerktorens is er sinds vele jaren een succesvol vrij broedsel van kerkuil bekend in een schuur van en boerderij in Schorisse. Hoeveel jongen er precies zijn is moeilijk te bepalen en ringen is onbegonnen werk. Tijdens de controle op 6 juni zagen we de ouderuil wegvliegen.

Tijdens het bezoek van de kerktorens en tijdens het uitkuisen van de nestkasten worden zoveel mogelijk braakballen meegenomen voor onderzoek. De uilen eten de muizen met huid en haar op en spugen de onverteerbare delen gewoon weer uit. Dit zijn de uilenballen of braakbalen. Een braakbal bestaat uit haren, veren, botten en soms een vogelring. Van de botten is de schedel het meest interessant omdat daarmee de soort kan bepaald worden. Het resultaat van dit pluiswerk geeft een goed zicht op welke muizensoorten er voorkomen in de buurt van de nestaksten.

In Maarkedal wordt de monitoring van de nestkasten voor kerkuil uitgevoerd door de uilenwerkgroep binnen de Werkgroep Maarkebeekvallei. Ook de 45 nestkasten voor steenuil worden jaarlijks gemonitord door de leden van de uilenwerkgroep: Ludo Bauwens, Andy Vanbraband, Mario De Langhe en Johan Cosijn.

JCO_4889.JPG

De mooie tekening op de pennen van de vleugel is reeds goed te zien

Foto: Johan Cosijn