Kerkuil zit in de lift, steenuil doet het minder goed

Het ziet er naar uit dat 2019 een goed jaar wordt voor de kerkuil. Er waren grote nesten van 5 en 6 jongen. Mogelijks is dat een gevolg van de droge zomer waar muizen naar hartenlust konden kweken. Er was tevens een groot aanbod van nootjes bij beuk en eik: veel eten in de bossen.

Op 27 mei werden in Maarkedal 23 jonge kerkuilen geringd op 5 verschillende locaties. Vier nesten van 5 jongen en één nest van 3. Het record van vorig jaar werd gebroken. Een waar succes!

DSC_5419

Vijf jonge kerkuilen op een rij: van klein naar groot

De resultaten voor de steenuil waren minder rooskleurig. Op 12 juni werden slechts 3 jongen geringd en een volwassen vrouwtje. Het voedselaanbod is anders en er lopen steeds minder koeien in de wei. Mogelijks moet hier de oorzaak gezocht worden.

JCO_5905

Een volwassen vrouwtje 

JCO_5882

Een jonge steenuil werd net geringd en kijkt nog wat onwennig 

Foto’s: Johan Cosijn

Eind augustus, begin september voeren we een tweede controle uit in de nestkasten waar een succesvol broedsel heeft plaats gevonden. Hopelijk kan het aantal jongen nog wat stijgen. We houden jullie op de hoogte!

Johan, namens de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei

 

Spaghettiavond groot succes!

Zaterdagavond 15 juni 2019 was zaal de Kroon te Horebeke te klein!
Ruim 220 Natuurpuntleden en sympathisanten kwamen er spaghetti eten ten voordele van de natuurgebieden van afdeling Vlaamse Ardennen.
Een team van15 Natuurpuntvrijwilligers gaven het beste van zichzelf en zorgden voor een vlotte bediening.
Het mooie weer en de gezellige sfeer deden de rest.
De volle zaal en de steun van verschillende sponsors zorgden voor een recordopbrengst van 4200 euro.
Dit bedrag zal besteed worden aan de verdere uitbouw en beheer van de natuurgebieden in de Maarkebeekvallei, het Burreken en het Paddenbroek.
We willen dan ook iedereen van harte bedanken die bijgedragen heeft tot het welslagen van deze activiteit. En niet in het minst het team van vrijwilligers!
Natuurpunt Vlaamse Ardennen wenst iedereen te bedanken voor deze gulle bijdrage.
Iedereen is van harte welkom om de resultaten van het natuurbeheer in de Vlaamse Ardennen met eigen ogen te komen ontdekken in de natuurgebieden.
Meer info op: http://www.natuurpunt.be

Geniet van een welverdiende zomervakantie.

Zomerse groeten,

Johan

IMG_9058

De vlotte bediening aan het buffet

JCO_2364

De volle zaal geniet van een lekkere spaghetti in een gezellige sfeer

JCO_2369

Dankzij het goede weer kon er buiten ook genoten worden van de heerlijke spaghetti

Foto’s: Johan Cosijn

Tempus fugit!

De tijd vliegt!

Beste natuurvrienden,

eind deze week is het al begin juni. De tijd vliegt voorbij en dat verbetert blijkbaar niet met ouder worden. Wie in april de typische voojaarsbloeiers in onze bossen gemist heeft zal moeten wachten tot volgend jaar.

DSC_3212 Wilde hyacint bloeide dit voorjaar massaal in het Eeckhoutbos – Foto: Johan Cosijn

De voorjaarsbloeiers in onze Vlaamse Ardennenbossen hebben plaats gemaakt voor andere soorten.

Schamperij - fluitenkruid en dagkoekoeksbloem   Fluitekruid en dagkoekoeksbloem kleuren het recent aangeplante bos in de Schamperij

Foto: Johan Cosijn 

Verder komen er ook volgende soorten voor.

Daslook

Daslook

Dotterbloem

Dotterbloem

Dagkoekoeksbloem

Dagkoekoeksbloem

Donkere ooievaarsbek

Donkere ooievaarsbek

Foto’s: Johan Cosijn

Geniet tijdens een wandeling in de Vlaamse Ardennen met volle teugen van al dit moois, want voor je het weet is het weer voorbij 😉 Geniet van het moment!

Zonnige groeten en tot binnenkort!

Johan

 

 

2019

Het nieuwe jaar lijkt nog maar goed begonnen en toch is het reeds zaterdag 9 februari vandaag. Wat gaat de tijd toch snel. Dat zal dit jaar wellicht niet anders zijn.

Dit najaar bestaat de werkgroep rond de Maarkebeekvallei 15 jaar. In die tijdspanne is de werkgroep uitgegroeid tot een hechte groep waar vriendschap, samenwerking en hulpvaardigheid kenmerkend zijn. We willen dit in 2019 verder zetten.

We zijn het jaar alvast goed begonnen. Op 12 januari werden de laatste nestkasten voor steenuil verplaatst naar een betere locatie. Hopelijk levert dit meer succesvolle broedgevallen op. Dat zou de mooiste beloning zijn voor alle inspanningen die we geleverd hebben.

IMG_7622

Klaar voor een nieuw koppeltje steenuilen

Foto: Johan Cosijn

De werkgroep rond de Maarkebeekvallei wenst jullie allen een gelukkig en natuurrijk 2019!

Groeten uit de Maarkebeekvallei en tot binnenkort!

Johan

20190119_082858

Prachtige zonsopgang boven de Maarkebeekvallei.

Foto: Steven Dhaenens 

Dag van de Natuur: populieren maken plaats voor meer diversiteit in het bos rond de Schamperij

De werkgroep rond de Maarkebeekvallei van Natuurpunt Vlaamse Ardennen, KSA Oudenaarde en JNM Vlaamse Ardennen plantten op zaterdag 24 november samen de bomen aan ter gelegenheid van de Dag van de Natuur.
Het bos in de Schamperij in Horebeke onderging die dag een grondige vernieuwing. De boomkapper had de monotone  populierenaanplant reeds verwijderd en de werkgroep rond de Maarkebeekvallei van Natuurpunt Vlaamse Ardennen heeft er zoals voorzien in het beheerplan een meer divers aanbod aan bomen en struiken aangeplant. Ze kregen daarbij hulp van KSA Oudenaarde en JNM Vlaamse Ardennen.

JCO_Dag_van_de_Natuur_Maarkebeekvallei1_2018-11-24

De enthousiaste helpers poseren blijgezind na de geleverde inspanning.

Heel erg bedankt gasten! – Foto: Johan Cosijn

Nog niet zo lang geleden werden hier populieren aangeplant. Voor de natuur is zo’n monotone populierenbeplanting niet aantrekkelijk. De andere bomen en struiken kregen te weinig kansen door deze snelgroeiende bomen. Daar heeft de werkgroep nu verandering in gebracht. Na het verwijderden van de populieren plantten ze inheemse en standplaatsgeschikte bomen en struiken, zoals zomereik, haagbeuk, zoete kers, kleinbladige linde, gewone esdoorn en wintereik. Zo kan dit perceel evolueren naar een florarijk en gevarieerd voorjaarsbos. In de zone tussen het bos en de weide komen soorten als sporkehout, Gelderse roos, hondsroos, meidoorn, veldesdoorn (Spaanse aak) en sleedoorn. Dankzij de herbebossing zullen meer dieren en planten hier een leefgebied vinden.

Ludo_Bauwens_Dag_van_de_Natuur_Maarkebeekvallei_1_2018-11-24

Het bosplantsoen ligt klaar. De planters zijn er klaar voor!

Foto: Ludo Bauwens.

IMG_0687

De enthousiaste planters in actie. Jong en oud(er): samen sterk!

Foto: Lieke D’Hondt 

Het bos is aangeplant. Het kan nu groeien!

Bedankt iedereen voor jullie gewaardeerde hulp en inzet!

Tot binnenkort, Johan

Afvoeren maaisel open plek Planterij

Zaterdag 16 juni was het weer zo ver. Het maaisel van de open plek in de Planterij werd afgevoerd. De enthousiaste leden van de werkgroep rond de Maarkebeekvallei voerden samen met de eigenaar het maaisel af. Dankzij de gedreven inzet van de werkgroep en het uitstekend voorbereidend werk (maaien en ruggen) van LAVA (de plaatselijke terreinploeg van Natuurpunt) was de klus in een recordtempo geklaard.

IMG_5663

Foto: Johan Cosijn

We mochten voor de eerste keer nieuwkomer Jan ontvangen die onze werkgroep komt versterken. Hij voelde zich meteen thuis en zijn inzet werd alom geprezen. Daar de langdurige periode van droogte en warmte was het maaisel zeer snel afgevoerd.

Na het beëindigen van de werkzaamheden werd even stil gestaan bij het beheer. Geleidelijk aan is de open plek aan het evolueren naar een arm en bloemrijk grasland. Kleine vuurvlinder en talrijke blauwtjes komen de bloeiende planten in het grasland regelmatig bezoeken. Wie weet wat de toekomst nog zal bieden!?

IMG_5643.JPG

Foto: Johan Cosijn

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort!

Johan

PADDENOVERZETACTIE KOKERELLESTRAAT

Beste vrienden van de Maarkebeekvallei,

de nachtvorst is voorbij en stilaan stijgt de temperatuur overdag tot boven de tien graden. Regelmatig valt er een fikse regenbui uit de lucht. Dit is het sein voor de amfibieën om te ontwaken uit hun winterslaap en massaal hun voortplantingsplaatsen op te zoeken. En dat is in de Kokerellestraat in Maarke niet anders.

Voor het zesde jaar op rij gaan de buren samen met de leden van de werkgroep rond de Maarkebeekvallei op stap om zo veel mogelijk amfibieën (padden, kikkers en salamanders) van straat te plukken en ze aan de overkant van de straat naar de poel te brengen. Hier zullen ze hun eieren afzetten en zorgen voor het nageslacht en het voortbestaan van de soort.

IMG_4129.JPG

Dit koppeltje padden heeft de oversteek alvast overleefd

Foto: Johan Cosijn

De voorbije drie avonden werden ruim 200 amfibieën gered van de dood door het aanstormende verkeer. Jammer genoeg vielen er ook een aantal verkeersslachtoffers te betreuren. Met de hulp van de buren zullen we er dit voorjaar opnieuw voor zorgen om het merendeel van de amfibieën veilig naar hun voortplantingsplaats te begeleiden.

Alvast bedankt aan alle helpers om deze prachtdieren te redden van een gewisse dood. Binnenkort kunnen jullie hier lezen hoeveel schattige padden, kikkers en salamanders jullie dit jaar hebben gered. 

Met vriendelijke groeten en tot gauw,

Johan